Diabetesmanagement                

                             

Levenslang diabetesmanagement

Samen met jou werken we gedurende je hele leven aan het beheersen van je diabetes.

Het doel hierbij is om jou te ondersteunen bij een lang en gezond leven. De zorgstrategieën om dit doel te bereiken omvatten:

  • Het effectief gebruiken van exogene insuline om de glucosewaarden zo dicht mogelijk bij de individuele streefwaarde te houden om het ontstaan en/of progressie van complicaties te voorkomen, waarbij episodes van hypoglykemie worden geminimaliseerd
  • Aandacht voor risicofactoren op hart en vaatziekten
  • Benaderingen, behandelingen en hulpmiddelen aanbieden die de psychosociale last van het leven met diabetes en bijgevolg diabetes-gerelateerde distress minimaliseren, en het psychologisch welzijn wordt bevorderd

Binnen Diabeter Centrum Amsterdam word je hierin ondersteund door ons persoonlijk en deskundig diabetes behandelteam