Diagnose            

                             

Vaststellen diagnose type 1 of erfelijke vormen van diabetes

Na de diagnose type 1 of een erfelijke vorm van diabetes sta je voor een grote uitdaging. Zowel lichamelijk als geestelijk is er veel om te verwerken. Maar je staat er niet alleen voor. Ons persoonlijk en deskundig diabetes behandelteam staat klaar om je te helpen.

Diagnose van diabetes kan worden vastgesteld aan de hand van verschillende tests:

Nuchtere bloedglucose (FPG):

Deze diagnostische test wordt meestal 's ochtends vóór het ontbijt uitgevoerd, nadat je minstens acht uur nuchter bent geweest. Het meet je bloedglucosewaarden na het vasten. Als je waarde gelijk aan of hoger zijn dan 7 mmol/l, wordt de diagnose diabetes gesteld.

Orale glucosetolerantietest (OGTT):

Tijdens deze test controleert je arts je bloedglucosewaarden vóór en twee uur na het drinken van een drankje met een vastgestelde hoeveelheid glucose (suiker). Hiermee kan je arts bepalen hoe je lichaam glucose verwerkt. Als je bloedglucosewaarde na twee uur 11,1 mmol/of hoger is, wordt de diagnose diabetes gesteld.

HbA1c:

Deze test meet je gemiddelde bloedglucosewaarden over de afgelopen paar maanden. Je hoeft niet nuchter te zijn of een speciale vloeistof te drinken. Als je een HbA1c-waarde hebt van 6,5% of hoger, wordt de diagnose diabetes gesteld.

Willekeurige bloedglucosetest:

Dit is een bloedtest die op elk moment kan worden afgenomen. Artsen voeren deze test vaak uit bij patiënten met ernstige symptomen van diabetes. Als de test een bloedglucosewaarde van gelijk aan of hoger is dan 11,1 mmol/l aangeeft, wordt de diagnose diabetes gesteld.