Voor verwijzers

 

Verwijs uw patiënten door naar Diabeter Centrum Amsterdam

Graag willen we verwijzers informeren over de uitgebreide diensten en hoogwaardige zorg die Diabeter Centrum Amsterdam, een samenwerking tussen Amsterdam UMC en Diabeter, biedt aan mensen met diabetes.

Als gespecialiseerd centrum zijn we toegewijd aan het leveren van persoonsgerichte en multidisciplinaire zorg voor zowel kinderen als volwassenen met type 1 of erfelijke vormen van diabetes.

Diabeter Centrum Amsterdam brengt de gecombineerde expertise van Amsterdam UMC en Diabeter samen. Dit betekent dat onze specialisten profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en behandelmethoden die voortkomen uit de samenwerking tussen een vooraanstaand academisch ziekenhuis en een gespecialiseerd diabetescentrum.

Wat maakt Diabeter Centrum Amsterdam uniek?

Expertise in diabetes:
Ons team van specialisten, bestaande uit endocrinologen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en psychologen, heeft uitgebreide kennis en ervaring in het behandelen van diabetes type 1.

We zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en streven ernaar om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden.

Persoonsgerichte aanpak:
We geloven dat elke patiënt uniek is en een individuele benadering verdient. Door samen te werken met onze patiënten en hun families, stellen we behandelplannen op maat op die aansluiten bij hun specifieke behoeften en doelen.

Naast de reguliere consulten op locatie zullen zorgprofessionals de patiënten op afstand monitoren, begeleiden en behandelen, toegespitst op hun persoonlijke situatie

Geavanceerde technologie:
Bij Diabeter Centrum Amsterdam maken we gebruik van geavanceerde technologieën, zoals continue glucosemonitoring en insulinepompen, om de glykemische regulatie van onze patiënten te monitoren en het zelfmanagement te verbeteren. Dit stelt ons in staat om de zorg af te stemmen op hun individuele situatie en tijdig in te grijpen indien nodig.

Onderwijs en ondersteuning:
Naast medische zorg bieden we uitgebreide educatie en begeleiding aan onze patiënten en hun families., We helpen hen bij het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een succesvol zelfmanagement van diabetes.

Naadloze overgang naar volwassenenzorg:
Voor jongeren met diabetes type 1 zorgen we voor een soepele overgang naar de volwassenenzorg. We begeleiden hen bij deze overgangsperiode en zorgen ervoor dat ze de juiste zorg en ondersteuning blijven ontvangen.

Werk samen met Diabeter Centrum Amsterdam

Door uw patiënten naar Diabeter Centrum Amsterdam te verwijzen, kunnen zij profiteren van de gespecialiseerde zorg en multidisciplinaire aanpak die voortkomt uit de samenwerking tussen Amsterdam UMC en Diabeter.

We werken graag samen met u als verwijzer om een naadloze overdracht van informatie en optimale zorg voor uw patiënten te waarborgen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en uw patiënten te ondersteunen in hun diabetesmanagement.