Klachten, patientenrecht & privacy 

KLACHTEN, PATIENTENRECHT & PRIVACY

Diabeter Centrum Amsterdam streeft er altijd naar om de diabeteszorg zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van ouders en patiënten met type 1 diabetes. Niettemin kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze zorg en diensten. We waarderen jouw feedback, omdat het ons helpt om de diabeteszorg te verbeteren. Voor suggesties en klachten staat onze klachtenfunctionaris tot je beschikking.

Klachten over onze diabeteszorg: Als je ontevreden bent over bepaalde aspecten van je behandeling of die van je kind bij Diabeter Centrum Amsterdam en dit tot een klacht leidt, raden we je aan om eerst met de verantwoordelijke persoon te praten. Als de uitkomst van dit gesprek niet bevredigend is, kun je je klacht bespreken met onze klachtenfunctionaris.

Onze klachtenfunctionaris, Christine Fransman, staat ter beschikking om je klacht, opmerkingen of problemen met betrekking tot onze zorgverlening te bespreken. Vaak kan een open dialoog tussen patiënt/ouders en zorgverlener al veel ophelderen. Als een gesprek niet tot een oplossing leidt, kun je je wenden tot een onafhankelijke geschilleninstantie, die bindende uitspraken kan doen en mogelijk schadevergoedingen kan toekennen. Diabeter Centrum Amsterdam is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ Als dit nog steeds niet tot een oplossing leidt, kun je juridische stappen overwegen.

Voor vragen kun je contact opnemen met klachtenfunctionaris Christine Fransman via telefoonnummer 088-280 91 00 of per e-mail klacht@diabeter.nl

Informatie over de klachtenregeling binnen Diabeter Centrum Amsterdam kan je vinden op onze website  Klachtenregeling patiënten Diabeter Centrum Amsterdam.

Algemene informatie over het indienen van zorgklachten kun je vinden op de website van het Ministerie van VWS: Landelijk Meldpunt Zorg.  https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/landelijk-meldpunt-zorg

 

Incidentmeldingen

Bij Diabeter Centrum Amsterdam hanteren we het Veilig Incident Melden (VIM)-systeem, waarin alle onbedoelde gebeurtenissen of incidenten centraal worden gemeld zonder de intentie om een schuldige aan te wijzen. Dit stelt ons in staat om te leren en verbeteringen aan te brengen, met als uiteindelijk doel een veiligere organisatie en patiëntenzorg. Als patiënt (of ouder van een patiënt) kun je ook incidenten signaleren. Dit doe je bij je eigen behandelteam, dat vervolgens de melding zal behandelen.

Incidenten in de zorg zijn onvoorziene gebeurtenissen die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg en die hebben geleid of kunnen leiden tot schade bij de patiënt. Deze incidenten moeten worden gemeld, zelfs als het bijna-incidenten zijn, waarbij de gevolgen tijdig zijn herkend en gecorrigeerd. Als je dergelijke situaties opmerkt, meld ze dan bij je behandelteam. Elke melding draagt bij aan veilige patiëntenzorg.

Jouw rechten als patiënt

Bij Diabeter Centrum Amsterdam streven we naar een optimale behandeling in overleg met jou of je kind. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten als patiënt.

Informatie: We zijn wettelijk verplicht om je volledig te informeren over medisch onderzoek of behandelingen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Als er iets onduidelijk is, aarzel dan niet om je behandelaar om uitleg te vragen.

Toestemming*: Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt gelden verschillende regels voor toestemming voor behandeling en informatievoorziening. Deze regels worden nauwgezet gevolgd volgens de wet.

Inzage in medisch dossier: Als patiënt heb je het recht om je medisch dossier in te zien of een kopie ervan op te vragen. De leeftijd van de patiënt bepaalt wie toestemming moet geven voor inzage.

Wetenschappelijk onderzoek: Diabeter Centrum Amsterdam voert wetenschappelijk onderzoek uit naar diabetes en nieuwe behandelingen. Voor deelname aan dergelijk onderzoek is altijd schriftelijke toestemming vereist.

Privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat we als je behandelteam een medisch dossier aanleggen. Dit is ook verplicht volgens de wet WGBO. We hechten veel waarde aan de beveiliging van je gegevens en je privacy. Meer informatie hierover vind je in ons privacybeleid, dat beschikbaar is op onze website. Doorlink naar Privacy

 

* Toestemming voor behandeling en informatievoorziening varieert afhankelijk van de leeftijd van de patiënt:

Tot en met 11 jaar: Als je arts een behandeling of onderzoek voorstelt, is de (mondelinge) toestemming van het kind nodig. Voor kinderen tot en met 11 jaar nemen de ouders de beslissingen.

12 t/m 15 jaar: Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar is zowel de toestemming van het kind als die van de ouders vereist. Jongeren in deze leeftijdscategorie worden betrokken bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken.

16 t/m 17 jaar: Vanaf de leeftijd van 16 jaar heeft de patiënt het wettelijke recht om zelfstandig te beslissen over zijn of haar zorg en behandeling. Volgens de wet informeren zorgverleners alleen nog de patiënt zelf over de behandeling en afspraken, niet meer de ouders. Dit geldt voor alle communicatie van Diabeter, inclusief correspondentie van het behandelteam, Therapiemail, afspraakbevestigingen en nieuwsbrieven. Zorgverleners mogen ook geen informatie meer telefonisch aan ouders verstrekken.

Toestemming geven: Als je 16 of 17 jaar bent en wilt dat je ouders nog steeds worden geïnformeerd over je behandeling, is hiervoor je wettelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor een formulier verkrijgen bij onze receptie. Je hebt de mogelijkheid om op elk moment bij onze receptie je toestemming te wijzigen.

Belangrijk om te onthouden is dat deze toestemming alleen geldig is tot je 18e jaar. Vanaf dat moment wordt automatisch alleen jij geïnformeerd en worden je ouders niet langer op de hoogte gehouden over je behandeling.